Comité 2022 - 2023

 18566863f63849047dbff31178f08fd1829d2e_.jpeg
    Präsident
    Alain Burg
 
    R1250GS Adventure
    F650GS
 185668114f444146c126ad21d4017c85e20486_.jpeg
    Vize-Präsident
    Albert Ghys
 
    R1250GS Adventure
    F650GS
1856680af18564884007e70a543eb5dd699c6c_.png
 
    
  Sekretariat 
   Claude Waltzing
 
   R1250GS
 
 
185668112b311913fed70cc999af5bb1ed215d_.png
 
 
  Kees/Comptabilitéit
   Marie-Josée Gallego 
  
 185672da4ae495bd56e60810b478d642603283_.jpeg
  
 
 
  Verwaltung vun den Membren
   Klaudio Persuric
 
   R1250GS
   F850GS 
     
 
185668d230541673118b817f695fb6a0f4346e_.jpeg
   Kommunikation + Web
    Claude Jung
 
    R1250GS Adventure   
185668f571777618489f0cb3b191bcc78de2f3_.jpeg
    
  
 
Web Master & Social Media / Video Produktioun
   Stéphane Marusiak
 
    R1250GS 
    
  
  
 
1856689ad35e6a975b7cf19692b732835a1196_.png
  Memberverwalung & adj.Comptabilitéit
   Olivier Weinand
 
    R1250GS Adventure
    F850GS