Comité 2020 - 2021

 
18566863f63849047dbff31178f08fd1829d2e_.jpeg
    Präsident
    Alain Burg
 
    R1250GS Adventure
 
185668ea4e5b029d1b2949c2922b91491041e0_.jpeg
    Vize-Präsident
    Claude Hilbert
 
    R1250GS Adventure
 
185668fc249a116e444487d08bf78c9a57cbb1_.jpeg
    
  Sekretariat + Social Media
    Nathalie Burg
 
    F800R
 
1856689bfc55a655a1a644f86c910e0e03c149_.jpeg
 
  
   Kees
    Jean Noel
    
    R1200GS
 
 
1856686521d5240ac2418cf90097a172546d78_.jpeg
   
 
  Comptabilitéit
    Marie-Josée Gallego
 
    (kooptéiert am Comité)
 
 
185668d230541673118b817f695fb6a0f4346e_.jpeg
    Kommunikation + Web
    Claude Jung
 
    R1250GS Adventure
 
185672da4ae495bd56e60810b478d642603283_.jpeg
    
  Verwaltung vun den Membren
    Klaudio Persuric
 
    R1250GS
F850GS
 
185668114f444146c126ad21d4017c85e20486_.jpeg
    Logistic
    Albert Ghys
 
    R1250GS Adventure
 
185668f571777618489f0cb3b191bcc78de2f3_.jpeg
    Social Media + Video Produktioun
    Stéphane Marusiak
 
    R1250GS
 
185668e97ef270af19899cbb378ffcfa696b02_.jpeg
    Delégué BCE (BMW Club Europa)
    Yves Ogé
 
    R1200GS