RENNSTRECKEN (Training)

 (texte français: ci-dessous) 

 

Tatsächlech hu mir eis och alt schon emol op der enger oder aner Rennstreck veriert, awer dat kënnt éierlech gesot zimlech selte vir.

 

Op Circuit’en oder Rennstrecke ronderëm flitzen ass nun emol net eisen Dada.

 

Mir hunn och net wierklech déi passend Motorrieder heivir an och séier wéineg „Super-Sportler“ mat dem adäquate Material (RR'en oder zumindest RS‘en) an eise Reien.

 

Eng GS, RT oder GTL (Desertbomber, Gummikuh oder Luxustourer) gehéiert nun emol einfach net op eng Rennstreck. (An der Autosklass fueren och keng 7er, X5 oder S-Klassen mat Toureween oder Formel 1 Rennboliden zesumme ronderëm.)

 

Awer wéi gesot ware mir an der Vergangenheet och schon op diverse Circuit’en wéi Francorchamps, Zolder, Nürburgring, Brno (CZ), Serres (GR), Nemuno-Ring Kaunas (LT) oder um Goodyear-Circuit um Rouscht ënnerwee, fir e (Rennstrecken- oder Kurven) Training, oder einfach „just for fun“ a fir et eemol richteg fräi lafen ze loossen an den Auspuff duerchzeblosen; - an dobäi hu mir nach guer net esou schlecht ausgesinn, eis wierklech daper geschloen an eis absolut net blaméiert!

 

Falls sech also an Zukunft eppes ubitt, oder mir eng Invitatioun oder eng interessant Offer kréien, ausschléisse kann a sollt een esou Saache jo och net.

 

Deemno och hei, avis aux amateurs!

 

Entraînement sur Circuit (piste)

 

Cela a pu nous arriver de nous retrouver sur un circuit (au mauvais endroit, au mauvais moment) mais cela n’arrive pas tous les jours, à peine les années bissextiles.  

 

Piloter sur pistes et tracer sur les circuits ne sont pas nos activités favorites.

Il est vrai que nous n'avons pas vraiment les motos adaptées aux circuits et très peu de pilotes « super-motards » qui pilotent des méga sportives (type RR ou au moins RS) dans nos rangs.

Une GS, RT ou GTL (trail, routière, grand tourisme) n'ont tout simplement pas leur place sur une piste. (De même, vous ne trouverez pas une série 7, X5 ou classe-S sur un circuit avec des bolides GT ou des formules 1).

 

Mais comme déjà dit, par le passé, nous avons déjà roulé sur divers circuits comme Francorchamps, Zolder, Nürburgring, Brno (CZ), Serres (GR), Nemuno-Ring Kaunas (LT) ou simplement sur le circuit de la Goodyear au Rosst. Nous y avons fait des entrainements ( virages et trajectoires à grande vitesse), ou y étions tout simplement " juste pour le plaisir ", pour faire des tours de piste libres et brûler la gomme. Et nous n’avions pas à rougir de nos capacités, courage et résultats !

 

A l’avenir, nous pourrons donc étudier toutes les invitations ou offres que nous recevrons, ainsi, la porte reste ouverte aux diverses propositions !

 

Avis aux amateurs !